13. koolinädal (23.- 27. november). Vii oma helkur jalutama!  

Veebitundide lingid klasside kaupa.

Esmaspäev, 23. november  

12.20 - mänguvahetund koolimaja pargis 1. - 4. klassile

Teisipäev, 24. november

14.00 -15.00 - Liikuma Kutsuva Kooli võrgustiku kohtumine

Neljapäev, 26. november

12.15 - III kooliastme kinokülastus kodanikupäeva raames

Reede, 27. november I TRIMESTRI LÕPP

8.25 - 8.35 - I trimestri kokkuvõte kooli raadiost (kogu koolile)

3. tund - juhtkonna mälumäng (toimub veebi teel)

13. koolinädala menüü

26. oktoobrist kehtima hakkav päevakava: 

Distantsõppe läbiviimise põhimõtted Puhja Koolis.

Oluline info seoses koroonaviiruse levikuga: 

Kooliaasta algab võimalikult tavapäraselt. Kool mõtleb läbi, kuidas riske maandada.

● Alustame oma kooliaastat kontaktõppega.
● Proovime koolipäeva jooksul vältida asjatuid kontakte. Võimalusel viime
tunde läbi vabas õhus.
● Vajadusel korraldame periooditi osade klasside õpet distantsilt.
● Õpilased viibivad vahetundide ajal järgmisena algava õppetunni klassiruumis
koos oma klassiga. Nii väldime koridorides kogu kooli tihedaid kontakte.
● Pikal lõunavahetunnil on kõik õpilased 40 minutit õues. Söömas käiakse täpse
graafiku alusel, igale klassile on kinnistatud kindel kellaaeg.
● Viiruse leviku tõkestamiseks lapsevanemad ega külalised koolimajja ei
sisene. Vestluseks õpetaja või juhtkonnaga palume ette teatada ning
vestluse aeg kokku leppida.
● Kogupäevakooli korraldamine 1.-3. klassis toimub piiratud õpilaste arvuga.
Palume lähiümbruskonna lastel minna tundide lõppedes koju. Kogupäevakooli
teenust saavad kasutada vaid bussi ootavad lapsed kuid mitte kauem kui
kella 14-ni. Konsultatsioonitundidesse ja õpiabitundidesse tundide järgselt
jäämise kohustusest teavitab klassiõpetaja vanemat ja last eraldi.
● 4.-9. klassi õpilased lahkuvad tundide järgselt koolimajast koju, kooli õuealale
bussi ootama või huviringi.
● Palume lapsevanematel edasi lükata planeeritud reisid. Õpilasi me sel
õppeaastal õppetöö perioodil koolipoolselt reisile ei luba. Koolivaheaegadel
toimunud perereiside järel tuleb käituda vastavalt terviseameti juhenditele ja
piirangutest sõltuvalt jääma kaheks nädalaks eneseisolatsiooni.
● Võimalusel käia koolis jalgsi või jalgrattaga, vältida ühistranspordi kasutamist.
Üritusi korraldades tuleb kaaluda nende vajalikkust
● Ekskursioone ja õppekäike korraldame klasside ja rühmade kaupa.
● Iga sündmuse korral hindame riskivõimalusi eraldi.
● Suurte, ülekooliliste ürituste korraldamisel kaalume nende vajalikkust, seost
õppekavaga.
Ennetusabinõud on üliolulised
● Oluline on korralikult pesta käsi, hoida inimestevahelist distantsi.
● Koolis töötab üldventilatsioon, koolipäeva jooksul puhastatakse olulisi
pindasid, õhtuti toimub põhjalikum koristus ja puhastus.
● Igal korrusel ja arvutiklassis paiknevad käte desinfitseerimisvahendite
dosaatorid.
● Maski kasutamine ei ole kohustuslik. Kui vanem soovib, et tema laps kasutab
koolipäeva jooksul maski, tuleb lapsele maskid kodust kaasa anda. Kooli
töötajate maskide olemasolu eest vastutab kool.

Haigena tuleb jääda koju, COVID-19 kahtluse korral isolatsiooni
● Hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, palavik,
kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne, peab jääma
koju ning õppetöös osalemine tuleb korraldada distantsilt. Inimene, kes
on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks
eneseisolatsiooni.

Olulised tegevused, kui inimene haigestub koolis
● Õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma kooli töötaja poole.
Õpilase haigestumisest informeeritakse tema vanemaid, kes peavad
korraldama lapse kojuviimise.
● COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu
(õpilase puhul tema vanem või seaduslik esindaja) teavitaks
haridusasutust, kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust.
● Haigestunuga lähikontaktis olnud inimesed jäävad koju 14 päevaks. Sel
perioodil saab korraldada distantsõpet. Kooli mõistes on lähikontaktsed klassi
teised õpilased.

Asutuse sulgemise üle otsustavad Terviseamet ja pidaja. Jätame endale õiguse reageerida vastavalt olukorrale, et kaitsta oma õpilaste ja töötajate tervist.