Hea koolipere!

Kosutavat suvevaheaega!

 

KOOLIMAJA ON SULETUD 6.07 - 4.08.2020

Alates 5. augustist on kooli kantselei avatud kell 9.00-14.00

 

2019/2020 õppeaasta Aastaraamatut saab lugeda SIIT

 

Tähelepanu!

Puhja Koolis on alanud esimesse klassi astujate avalduste vastuvõtmine.
Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab 7-aastaseks.

Seoses eriolukorraga võtab Puhja Kool praegu vastu ainult elektroonilisi avaldusi, avalduste lisad saab kohale tuua alates 5. augustist 2020.
Avalduste vormid ja täpsem info on leitav SIIN
Kooli vastuvõtmiseks on vaja esitada:
✔️lapsevanema taotlus (blankett kooli veebilehel);
✔️esimesse klassi astuja foto (3 x 4 cm) või digifoto;
✔️tervisekaart;
✔️koolivalmiduse kaart;
✔️haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri;
✔️lapsevanema ja lapse isikut tõendava dokumendi koopiad (koopiad on võimalik teha koolis kohapeal).
Koolikohustuslikust east noorem laps võetakse kooli vastu, kui koolieelne lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ning vanem on teavitanud vallavalitsust õppima asumise soovist enne käimasoleva aasta 1. maid. Teavituseks tuleb saata vabas vormis teade e-aadressile elva@elva.ee.
Laps, kes peaks sel aastal kooli minema, kuid ei ole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel asuda koolikohustust täitma üks õppeaasta hiljem. Sellise soovituse saamiseks tuleb vanemal pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole.
Täpsustav informatsioon direktoril või õppejuhilt.

Infotund 1. klassi vanematele toimub 27. augustil kell 18.00

Õppevahendite nimekiri 1. klassi astuvale õpilasele on siin