Uudised

KARVIK- esmaabialane 5. klasside võistlusmäng Puhja Gümnaasiumis
Esmaspäev, 8. mai 2017

Juba kuuendat korda võistlesid Tartu maakonna 5. klasside õpilased esmaabialastes teadmises. Võistlusmängu traditsioon sai alguse Nõo Põhikooli ja Tartumaa inimeseõpetuse ainesektsiooni koostööst ning üritus toimus esimestel aastatel Nõo Põhikoolis.

Inimeseõpetuse tundides omandavad õpilased teoreetilisi esmaabialaseid teadmisi, millel puudub sageli praktiline väljund. Seega ei osata ega julgeta õigesti tegutseda reaalsete õnnetusjuhtumite ning äkkhaigestumiste korral. Eks nii ole meie, täiskasvanutegagi, sest õnneks ei tule esmaabioskusi vajaminevaid olukordi igapäevaselt ette. Selleks, et teadmisi ja valmisolekut kinnistada, otsustasime ainesektsiooniga läbi viia teoreetiliste ja praktiliste oskuste kontrollimise mängulises vormis.

Miks just Karvik? Esimesel aastal Nõo Põhikoolis tutvustasid kõik osalevad koolid võimalikku esmaabimängu logot ning võitis just see Karvikloom, kes juba teist aastat on kaasatud maskotina meie meeskonda Puhjas.

4. mail kogunesid 11 kooli Puhja Gümnaasiumisse. Ürituse avas kooli direktor Päivi Märjamaa, luulekavaga esinesid 6-7. klassi poisid ning Ülle Närska tutvustas päevakava. Karviku maskott, kooli sotsiaalpedagoog Ene Väär kuulas ära kooli 4-liikmeliste meeskondade tutvustused, näitas oma nappi esmaabivarustust ning algas viktoriin. Viktoriiniks vajalikud teadmised olid valdavalt inimeseõpetuse ainekava õpitulemuste põhised, kuid hõlmasid ka üldist silmaringi.

Praktilises osas liikusid õpilased õppepunktides ning lahendasid erinevaid situatsioonülesandeid. Käepäraste vahenditega tuli abi anda jalgrattalt kukkunud teadvuseta kannatanule, abistada šokis kannatanut, teha rõhksidet, jahutada põletushaava, tunda esmaabivahendid, abistada hüppeliigese vigastuse saanud kaaslast, tunda mürgiseid taimi ja aineid ning teada erinevate tulekustutite otstarvet.

Osalejad said aru, kui oluline on tegutseda meeskonnana ja jagada ülesandeid. Tekkinud  vaidlused teemal, kes julgeb helistada häirekeskusesse viisid ära väärtuslikke võistluspunkte. Kannatanuid mängisid 6.klassi õpilased, kohtunikeks Puhja Gümnaasiumi tervisenõukogu liikmed ja koostööpartnerid Päästeametist, Suutervise Koolist, Punasest Ristist ning Kodutütarde organisatsioonist. Üritust rahastas Tartumaa tervisetuba Rahvatervise arengukava rahastusest. Kõik osalejad said süüa maitsvat koolilõunat ning koolidele jäi mängust mälestuseks Karviku diplom ning koolilapse esmaabikomplekt.

Karviku võistlusmängu parima tulemuse saavutas Puhja Gümnaasiumi võistkond koosseisus: Triine Uibokand, Elisabeth Veiler, Maris Karu ja Lisett Laurson. Järgnesid Konguta Kool ja Luunja Keskkool.
Suur tänu meie kooli tervisenõukogule, kes juba teist aastat võistlusmängu korraldas.
Järgmisel aastal ootab Karvik taas 5. klasside õpilasi Puhja kooli. Turvalist suve!

Ülle Närska
Puhja Gümnaasiumi tervisenõukogu esimees
Tartumaa tervist edendavate koolide koordinaator