Uudised

Maakondlik võistlusmäng 3. klassidele
Teisipäev, 28. mai 2019

Traditsiooniline õppemäng 3. klassidele toimub igal aastal. Õppemäng on väga mahukas. Õpilased peavad oma teadmisi rakendama kõikides ainetes. Kahe tunni jooksul on 3-liikmelisel meeskonnal  võimalus end proovile panna. Lahendati 36 ülesannet. Võistlusmängu töölehed sisaldasid järgmisi ülesandeid: tähelepanuülesanne, loodus, Eestimaa kaart, turvalisus, ohutus, nuputamine, funktsionaalne lugemine, lastekirjandus, kuulsad inimesed, salakiri, vanasõnad, kõnekäänud, mõistatused.

Maakondlikul võistlusmängul  osales 22 kooli.

Pingelises võistluses 171 punktiga jäädi jagama 3. kohta Ülenurme Gümnaasiumiga. Lisaülesandes kaotati 1 punkt ja see jättis meid  4. kohale.

Kiitus hea tulemuse eest meie meeskonnale ja nende vankumatule koostööle. Meeskonda kuulusid Anna Leemet, Linde Leetberg, Irmeli  Rokka. Siinkohal peab märkima, et Puhja meeskond sai valmis kõik ülesanded tunniga ja olid esimesed koos Nõo Põhikooliga, kes tööd ära tõid.

On vajalik ka  teadmine, et võit võib käest minna ka siis, kui t-tähel ei ole kriipsu või y-i asemel on i.

Uute põnevate võistlusteni.

Õpilaste juhendaja

Lea Järv