Õppetöö

 

TUNDIDE AJAD 2018/2019. ÕPPEAASTAL

Alates 8.04.2019


 

VAHEAJAD

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2018/2019. õppeaastal:

Sügisvaheaeg 22. - 28. oktoober 2018

Jõuluvaheaeg 24. detsember 2018 - 6. jaanuar 2019

Talvevaheaeg 25. veebruar - 3. märts 2019

Kevadvaheaeg 22. - 28. aprill 2019

Suvevaheaeg (v.a 9. klass) 12. juuni - 31. august 2019
 

TRIMESTRID

I trimester  1. september - 30. november (12 nädalat)

II trimester   3. detsember - 15. märts (12 nädalat)

III trimester  18. märts - 11. juuni (12 nädalat)
 

TASEMETÖÖD

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

1) eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019

2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

1) loodusõpetus (kirjalik) - 2. oktoober 2018

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

1) eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019

2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

1) loodusõpetus (kirjalik) - 25. september 2018

 

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019

2) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019

3) valikeksam  – 13. juuni 2019 (bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena)