Õppetöö

 

 

 

VAHEAJAD

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2022/2023 õppeaastal:

Sügisvaheaeg 24. - 30. oktoober 2022

Jõuluvaheaeg 22. detsember 2022 - 8. jaanuar 2023

Talvevaheaeg 27. veebruar - 5.märts 2023

Kevadvaheaeg 24. - 30. aprill 2023

Suvevaheaeg (v.a 9.klass) 15. juuni - 31. august 2023 

 

TRIMESTRID

I trimester  1. september - 25. november (12 nädalat)

II trimester   28. november - 10. märts (12 nädalat)

III trimester  13. märts - 14. juuni (12 nädalat)

 

TASEMETÖÖD

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

matemaatika (kirjalik) – 19. - 22. september 2022

eesti keel (kirjalik) – 23., 26. - 27. september 2022

loodusõpetus (kirjalik) – 10. - 13. oktoober 2022

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

matemaatika (kirjalik) – 19. - 22. september 2022

eesti keel (kirjalik) – 23., 26. - 27. september 2022

loodusõpetus (kirjalik) – 10. - 13. oktoober 2022

inglise keel (kirjalik) – 17. - 18. oktoober 2022

inglise keel (suuline) – 17. - 21. oktoober 2022

 

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023

2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023

3) valikeksam  – 12. juuni 2023 (bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena)