Õpetajad

1. Kersti Aadusoo (KA), ajalugu, pärimuskultuur, kersti.aadusoo@puhja.edu.ee

2. Jana Adari (JA), klassiõpetaja (III), jana.adari@puhja.edu.ee

3. Pillerin Arge (PA), inglise keel, pillerin.arge@puhja.edu.ee 

4. Evelyn Eensoo (EE), loodusained, evelyn.eensoo@puhja.edu.ee 

5. Lea Järv (LJ), klassiõpetaja (II), lea.jarv@puhja.edu.ee

6. Kadri Jürimaa (KJ), käsitöö ja kodundus, kunst, kadri.jurimaa@puhja.edu.ee

7. Anneli Korela (AK), matemaatika, anneli.korela@puhja.edu.ee

8. Merle Lint (ML), matemaatika, merle.lint@puhja.edu.ee

9. Silja Lipping (SL), vene keel, klassijuhataja (VI), silja.lipping@puhja.edu.ee

11. Ruth Luts (RL), muusika, klaveriklass, klassijuhataja (VIII), ruth.luts@puhja.edu.ee

12. Ülle Närska (ÜN), inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ettevõtlikkusõpe, klassijuhataja (IX),  ulle.narska@puhja.edu.ee

13. Tanel Ojaste (TO), kehaline kasvatus, tanel.ojaste@puhja.edu.ee

14. Madis Paju (MP), kehaline kasvatus, madis.paju@puhja.edu.ee

15. Ants Prii (AP), tehnoloogiaõpetus, ants.prii@puhja.edu.ee

16. Maris Pukk (MP), eesti keel ja kirjandus, klassijuhataja (IV), maris.pukk@puhja.edu.ee

17. Kadri Raudsepp (KR), klassiõpetaja (I), kadri.raudsepp@puhja.edu.ee

18. Aliis Siniroht (AS), klassiõpetaja, inglise keel, aliis.siniroht@puhja.edu.ee

 19. Riin Saadjärv (RS), digiõpe, informaatika, inglise keel, klassijuhataja (VII), riin.saadjarv@puhja.edu.ee

20. Evelin Salu (ES), loodusained, evelin.salu@puhja.edu.ee

21. Maire Sepp (MS), klassiõpetaja (III), maire.sepp@puhja.edu.ee

21. Anne Soosaar (AS), muusika, anne.soosaar@puhja.edu.ee

Õpetajad 1. septembril 2019

Pildi autor: Tiina Villako