Õpetajad

1. Kersti Aadusoo (KA), ajalugu, pärimuskultuur, kersti.aadusoo@puhja.edu.ee

2. Jana Adari (JA), klassiõpetaja (II), jana.adari@puhja.edu.ee

3. Evelyn Eensoo (EE), loodusained, evelyn.eensoo@puhja.edu.ee 

4. Lea Järv (LJ), klassiõpetaja (I), lea.jarv@puhja.edu.ee

5. Kadri Jürimaa (KJ), käsitöö ja kodundus, kunst, kadri.jurimaa@puhja.edu.ee

6. Anneli Korela (AK), matemaatika, anneli.korela@puhja.edu.ee

7. Merle Lint (ML), matemaatika, merle.lint@puhja.edu.ee

8. Silja Lipping (SL), vene keel, klassijuhataja (VIII), silja.lipping@puhja.edu.ee

9. Ruth Luts (RL), klaveriklassi õpetaja, ruth.luts@puhja.edu.ee

10. Riina Muug (RMu), füüsika, keemia, loodusõpetus, riina.muug@puhja.edu.ee  

11. Ülle Närska (ÜN), inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ettevõtlikkusõpe, klassijuhataja (V),  ulle.narska@puhja.edu.ee

12. Tanel Ojaste (TO), kehaline kasvatus, tanel.ojaste@puhja.edu.ee

13. Madis Paju (MP), kehaline kasvatus, madis.paju@puhja.edu.ee

14. Ants Prii (AP), tehnoloogiaõpetus, ants.prii@puhja.edu.ee

15. Maris Pukk (MP), eesti keel ja kirjandus, klassijuhataja (VI), maris.pukk@puhja.edu.ee

16. Maiken Punt (MP), klassiõpetaja (I), maiken.punt@puhja.edu.ee 

17. Kadri Raudsepp (KR), klassiõpetaja (III), kadri.raudsepp@puhja.edu.ee

18. Aliis Siniroht (AS), inglise keel, klassijuhataja (V), aliis.siniroht@puhja.edu.ee

19. Riin Saadjärv (RS), digiõpe, informaatika, inglise keel, klassijuhataja (IX), riin.saadjarv@puhja.edu.ee

20. Maire Sepp (MS), II kooliastme aineõpetaja, maire.sepp@puhja.edu.ee

21. Silja Siil, muusika, silja.siil@puhja.edu.ee 

22. Anne Soosaar (AS), muusika, anne.soosaar@puhja.edu.ee

23. Virve Vend (VV), eesti keel ja kirjandus, inglise keel, klassijuhataja (IV) virve.vend@puhja.edu.ee

Õpetajad 1. septembril 2021

Pildi autor: Tiina Villako