Tugimeeskond

Aune Summer, eripedagoog, aune.summer@puhja.edu.ee

Mari Siirmets, sotsiaalpedagoog, mari.siirmets@puhja.edu.ee

Ene Põldaru, logopeed, V E klassi klassijuhataja, ene.poldaru@puhja.edu.ee

Elle Salo, õpikufondi haldaja, elle.salo@puhja.edu.ee

Aili Tamm, abiõpetaja, VII A klassi klassijuhataja, aili.tamm@puhja.edu.ee

Janno Reinomägi, noortekeskuse juhataja, janno.reinomagi@puhja.edu.ee

 

Kooliõde Merit Mäetaga, merit.maetaga@puhja.edu.ee, telefon 56923440

Vastuvõtuajad teisipäeviti 08.30-13.00 ja reedeti 08.30-13.00

Teil on õigus pöörduda koolitervishoiuteenuse osutamise suhtes tekkinud ettepanekute või kaebustega koolitervishoiuteenuse osutaja MedAid OÜ poole info@medaid.ee või järgmiste asutuste poole:

Eesti Haigekassa info@haigekassa.ee, +372 6696630

Terviseamet info@terviseamet.ee, +372 7943500