Hoolekogu

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu koosseis 2020/2021 õppeaastal: 

1. Veljo Raide (vanemate esindaja)

2. Laura Hämäläinen (vanemate esindaja)

3. Leiki Sild (vanemate esindaja)

4. Sulev Lääne (vanemate esindaja)

5. Karita Rokka (vanemate esindaja)

6. Ülle Närska (õppenõukogu esindaja)

7. Elizabeth Veiler (õpilasesinduse esindaja)

8. Marika Saar (kooli pidaja esindaja) 

Kontakt: veljoraide@hotmail.com