Hoolekogu

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu koosseis 2022/2023 õppeaastal: 

1) Ott Jaakma - I kooliastme lapsevanemate esindaja;

2) Sulev Lääne - II kooliastme lapsevanemate esindaja;

3) Karita Rokka - III kooliastme lapsevanemate esindaja;

4) Airi Heinaru - III kooliastme lapsevanemate esindaja;

5) Riin Saadjärv - õppenõukogu esindaja;

6) Herta Heinaru - õpilasesinduse esindaja;

7) Marika Saar - kooli pidaja esindaja.

Hoolekogu protokoll nr. 1

Hoolekogu protokoll nr. 2