Koosseis

Puhja Kooli hoolekogu koosseis 2018/2019 õppeaastal

1. Veljo Raide - vanemate esindaja, hoolekogu esimees

2. Liine Leetberg- vanemate esindaja

3. Heli-Anneli Villako-vanemate esindaja

4. Olga Dorofejeva- vanemate esindaja

5. Kersti Luik - vanemate esindaja

6. Leiki Sild - vilistlaste esindaja

7. Juta Lipmeister- valla volikogu esindaja

8. Ülle Närska- õppenõukogu esindaja

9. Miia Uibo - õpilasesinduse esindaja

 

Kontakt: veljoraide@hotmail.com