Õpetajate õpikäik Harjumaale

Euroopa Sotsiaalfondi toel toimub ajavahemikus 15. veebruar 2017 – 15. oktoober 2017 projekt "Puhja Gümnaasiumi õpetajate ühine õpiüritus: õppimist toetava hindamise rakendamine uuenenud õpikeskkonnas".

Projekti eesmärgid on järgmised: 

• Koostöös õppeprotsessi kavandamine on Puhja kooli meeskonna igapäevatöö rutiinne osa, kus osaleb lisaks aineõpetajatele ka tugimeeskond.

• Õppeprotsess viiakse läbi kaasava hariduse põhimõtteid järgides.

• Õpiruumiks kasutatakse kogu koolimaja, mitte ainult klassiruumi.

• Õpe on korraldatud lähtuvalt õpilasest, mitte vanuseastmest ja klassist. 

Projekti tegevused viivad õpetajad Randvere ja Järveküla koolidesse. Randvere koolis tutvutakse kujundava hindamise teostamisega praktikas ja ainetevahelise lõiminguga projektipäeva raames. Järvekülas saavad õpetajad näha uuenenud õpikäsituse rakendamist toetavat kooliruumi ning üldpädevuste arendamist õpitegevuste integreerimisel läbi erinevate õppeainete.

Päevakava: 

8. Juuni 2017. Päev Randvere koolis

8.30 - 9.00 - Hommikukohv
9.00 - 11.45 - Tunnivaatlused (koolis on projektipäev, vastavalt kavale valivad õpetajad meelepärased tunnid tegevuste vaatlemiseks)
12.00 - 12.30 - Lõuna
12.30 - 14.00 - Leelo Tiisvelti loeng “HEV-õpilaste toetamine individuaalse lähenemise ja kujundava hindamise abil”
14.00 - 14.30 - Avatud vestlusvoor

9. Juuni 2017. Päev Järveküla koolis

11.00 - 12.00 - direktori ja õppejuhi sissejuhatus koolituspäeva
12.00 - 12.45 - ringkäik koolimajas
12.45 - 14.30 - erinevad õpiringid
1. Õpiring - ainetevahelised lõimimisvõimalused esimeses kooliastmes
2. Õpiring - kujundav hindamine loovainetes
3. Õpiring - õpikeskkond uue õpikäsituse toetajana