Õpetajate õpiring

 

 

2016. aasta augustikuust kuni selle aasta septembrini osales Puhja kooli meeskond Euroopa Liidu
struktuurivahenditest toetatud projektis "Muutunud õpikäsituse rakendamise soodustamine ja
õpetajate liidrioskuste ja professionaalse arengu toetamine Puhja koolis, kasutades õpikogukonna meetodit."

Samal ajal, kui õpilased kodus e-õppepäevadel targemaks said, õpiti viiel koolitusmoodulil õpikogukondade loomist ja arendamist, õpetaja eneseanalüüsi ja tagasisidet, koostööoskusi ja muutusprotsessi juhtimist. Üks koolitusmoodul toimus külaskäiguna Hansa kooli. Erilist rõhku pandi projektis just õpetajate omavaheliste koostööoskuste arendamisele ja õppeprotsessi planeerimisele.