Vastavalt 2018/2019 üldtööplaanile on kavandatud õppenõukogu töökoosolekud järgnevalt: 

 

Puhja koolis 2018/2019 toimunud õppenõukogud:

1. Õppenõukogu nr 5-11/1 (19.09.2018)

Päevakord: 

Õppenõukogu sekretäri valimine.

Kooli hoolekogusse õppenõukogu esindaja nimetamine.

Puhja Kooli õppekava muudatuste arutelu