Õppenõukogud

Vastavalt 2021/2022 üldtööplaanile on kavandatud õppenõukogu töökoosolekud järgnevalt: 

7. juuni 2022

15. juuni 2022

august 2022