Õppetöö

VAHEAJAD

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2023/2024 õppeaastal:

Sügisvaheaeg 23. - 29. oktoober 2023

Jõuluvaheaeg 21. detsember 2023 - 7. jaanuar 2024

Talvevaheaeg 26. veebruar - 3. märts 2024

Kevadvaheaeg 22. - 28. aprill 2024

Suvevaheaeg (v.a 9.klass) 13. juuni - 31. august 2024 

 

TRIMESTRID

I trimester  1. september - 1. detsember

II trimester  4. detsember - 15. märts

III trimester  18. märts - 12. juuni

 

TASEMETÖÖD

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

matemaatika (kirjalik) – 12.- 13. oktoober; 16.- 17. oktoober 2023

eesti keel (kirjalik) – 20.- 22. september 2023

loodusõpetus (kirjalik) – 25.- 27. september 2023

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

matemaatika (kirjalik) – 17.- 20. oktoober 2023

eesti keel (kirjalik) – 18.- 19. september 2023

loodusõpetus (kirjalik) – 27.- 29. september 2023

inglise keel (kirjalik) – 17. - 18. oktoober 2022

inglise keel (suuline) – 17. - 21. oktoober 2022

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023

A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober- 3. november 2023

3. klassi sotsiaalainete tasemetöö - 7. - 8. mai (kirjalik)  

6. klassi sotsiaalainete tasemetöö - 9.- 10. mai (kirjalik)

 

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

1) eesti keel (kirjalik) – 31.mai 2024

2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024

3) valikeksam  – 12. juuni 2024 (bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena)

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 17.02.2024.